Czy alergię można odziedziczyć?

Na temat alergii różnego typu krąży wiele mitów, m.in. ten który utrzymuje, że jest to choroba, jaką dziedziczy się po rodzicach i dziadkach. W rzeczywistości można jedynie odziedziczyć skłonność do nadwrażliwości, a same geny nie warunkują pojawienia się choroby. Można być nosicielem genów alergicznych, a samemu nigdy nie zachorować. Dzieje się tak ponieważ, alergia to choroba pojawiająca się przede wszystkim pod wpływem czynników środowiskowych, tj. zanieczyszczenia czy duża ilość alergenów w najbliższym otoczeniu.

            Alergia może przez całe życie człowieka pozostać w stanie utajnionym, nie dając żadnych objawów chorobowych. Zazwyczaj pierwsze symptomy pojawiają się jeszcze w dzieciństwie, jednak skłonność odziedziczona po krewnych może dać pierwsze objawy w dojrzałym już wieku, na skutek wielu lat obcowania z określonym alergenem, np. podczas pełnienia czynności zawodowych.

            Pomimo licznych badań nad alergiami i sposobami ich zapobiegania, w dalszym ciągu brakuje skutecznej metody całkowitego wyeliminowania ryzyka wystąpienia choroby. W ramach profilaktyki konieczne jest eliminowanie głównych źródeł alergii, jednak w wielu przypadkach jest to niemożliwe lub bardzo trudne do wykonania. Zaleca się jednak, by w przypadku pojawienia się dziecka w rodzinie, gdzie bliscy krewni chorują na alergie, stworzenie maluszkowi takich warunków, gdzie czynniki alergiczne jak kurz, sierść zwierząt, dym z papierosów zostaną całkowicie wyeliminowane z najbliższego środowiska. Tego typu działania, zdaniem wielu specjalistów powinny w znacznym stopniu zniwelować ryzyko choroby, także w późniejszym okresie życia.

© Copyright Zdrowie kobiet dojrzałych 2024