Czy alergię można odziedziczyć?

20 grudnia 2012 Wyłącz przez mhadamik

Na temat alergii różnego typu krąży wiele mitów, m.in. ten który utrzymuje, że jest to choroba, jaką dziedziczy się po rodzicach i dziadkach. W rzeczywistości można jedynie odziedziczyć skłonność do nadwrażliwości, a same geny nie warunkują pojawienia się choroby. Można być nosicielem genów alergicznych, a samemu nigdy nie zachorować. Dzieje się tak ponieważ, alergia to choroba pojawiająca się przede wszystkim pod wpływem czynników środowiskowych, tj. zanieczyszczenia czy duża ilość alergenów w najbliższym otoczeniu.

            Alergia może przez całe życie człowieka pozostać w stanie utajnionym, nie dając żadnych objawów chorobowych. Zazwyczaj pierwsze symptomy pojawiają się jeszcze w dzieciństwie, jednak skłonność odziedziczona po krewnych może dać pierwsze objawy w dojrzałym już wieku, na skutek wielu lat obcowania z określonym alergenem, np. podczas pełnienia czynności zawodowych.

            Pomimo licznych badań nad alergiami i sposobami ich zapobiegania, w dalszym ciągu brakuje skutecznej metody całkowitego wyeliminowania ryzyka wystąpienia choroby. W ramach profilaktyki konieczne jest eliminowanie głównych źródeł alergii, jednak w wielu przypadkach jest to niemożliwe lub bardzo trudne do wykonania. Zaleca się jednak, by w przypadku pojawienia się dziecka w rodzinie, gdzie bliscy krewni chorują na alergie, stworzenie maluszkowi takich warunków, gdzie czynniki alergiczne jak kurz, sierść zwierząt, dym z papierosów zostaną całkowicie wyeliminowane z najbliższego środowiska. Tego typu działania, zdaniem wielu specjalistów powinny w znacznym stopniu zniwelować ryzyko choroby, także w późniejszym okresie życia.